FÖRGYLLNING

Det en ära att kunna erbjuda och få vara

en del av ett 5000 -årigt yrke.

Förgyllaryrket har en djup historia och det är spännande

att få arbeta med dessa material och metoder.

Det känns ytterst givande och med glädje bär jag

nu vidare erfarenheterna kring ett hantverk med

stort kulturvärde.


GrimArt restaurerar och gör nyförgyllningar

med bladguld 23 karat på tex.

spegel/tavelramar, möbler & skulpturer.

Retuscherar och återger saknade ornament.


Avänder mig även av andra bladmetaller som

silver, koppar, aluminium, mässing(slagmetall).


Erbjuder olika metoder tex. Polimentförgyllning

som är en äldre tradionell metod samt

oljeförgyllning och modernare anläggningsmetoder.

De flesta material går att förgylla.


Välkomnar både privata som offentliga kunder.GYLLENE FAKTA    

 Guldets kemiska betäckning är Au och kommer från latinets

Aurum som betyder morgonrodnad. Dess renhet mäts i

karat och rent guld är 24 karat.

Guld är nära på dubbelt så tungt som bly.

Guld är den mest smidbara & kemiskt tåliga av alla metaller.

Ett enda gram kan slås ut till ett kvadratmeter stort blad

eller dras till en 3000 m lång tråd.

Guld kan hamras ut till 0,0001 m.m. tjocklek och håller man

då upp det mot ljuset är det genomskinligt grönblått i färgen.

Bladguldet valsas först ut till 1/3 m.m. tjockt band som

klipps i kvadrater och buntas i en stapel, bunten läggs sedan

i ett läderhölje som placeras på ett stenfundament.

Läderhöljet med guld bultas sedan med tung järnklubba,

med hjälp av lädrets värme vet mästaren när bladen fått sin

rätta tjocklek.

För att enklare beskriva bladguldets tunnhet sägs det att ett

guldmynt av en 50 örings storlek utslaget till ett bladgulds

tjocklek ger en yta stor nog att guldbelägga såväl häst som

ryttare.GrimArt


Grimhild Angertuva

Tel: 0733 800284

g@grimart.nu